Pengenalan

Selamat Datang Ke Laman Web
PERSATUAN KONTRAKTOR MELAYU MALAYSIA
Negeri Kedah Darul Aman

 

PENGENALAN

Pertubuhan ini dikenali dengan nama Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia atau dalam bahasa Inggerisnya disebut “Malay Contractors Association” dan nama ringkasnya PKMM.  Ditubuhkan pada 11hb Mac 1975 di bawah Pendaftaran 1596 (Selangor).

OBJEKTIF PENUBUHAN

Untuk mewujudkan dan membangunkan satu masyarakat Melayu ke arah menjadikan warga kontraktor yang berdaya maju, berinovasi, kreatif and tahan daya saing untuk mendokong cita-cita Negara, di samping menyumbang kepada kekukuhan ekonomi bangsa Melayu.

PIAGAM PERSATUAN KONTRAKTOR MELAYU MALAYSIA

  1. Mewujud dan memastikan ahli-ahli supaya lebih bertanggungjawab, komited dan aktif dalam bidang pembinaan ke tahap kontraktor cemerlang.
  2. Mengutamakan pembinaan yang bermutu tinggi, penjimatan kos dan menepati masa serta memuaskan pelanggan.
  3. Sentiasa menjalinkan hubungan yang erat dengan kepimpinan dan agensi-agensi kerajaan terutama yang melibatkan dasar-dasar kerajaan.
  4. Menjamin Kontraktor Melayu supaya sentiasa menyokong dan menghargai dasar-dasar dan usaha-usaha Kerajaan untuk membangunkan Negara.
  5. Melahirkan Kontraktor yang berkualiti seiring dengan hasrat Kerajaan menuju Negara maju.
  6. Komited dalam membantu menyelesai dan mengurangkan permasalahan Kontraktor Melayu secara keseluruhan.
  7. Memantau dan menyelaras aktiviti Kontraktor Melayu di seluruh Negara.

LATAR BELAKANG PKMM

Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia (PKMM) atau dalam bahasa Inggerisnya “Malay Contractor Association Of Malaysia” adalah merupakan sebuat organisasi yang ditubuhkan mengikut Akta Pertubuhan 1966.  Pertama kalinya ia didaftarkan pada 11hb Mac 1975 dikenali dengan Persatuan Pemborong-Pemborong Binaan Bumiputra Malaysia.  Pada 25hb Julai 1995, telah ditukarkan ke Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia.  Persatuan ini mempunyai struktur kepimpinan keahlianya yang tersendiri, sama ada di peringkat pusat mahupun di peringkat negeri.

Persatuan Kontraktor Melayu telah diasaskan melalui semangat Kongres Ekonomi Bumiputra yang mana Pusaka Bumi (sekarang dikenali sebagai Pusat Khidmat Kontraktor) telah ditubuhkan Kerajaan.  Pada peringkat akhir 1970-an kontraktor Melayu terdiri daripada golongan Kelas F mampu membuat kerja-kerja amat kecil iaitu RM100,000 ke bawah.

Dalam tahun 1980-an perkembangan kontraktor Melayu dilonjakkan untuk lebih bersaing terutama sekali pendekatan yang dilaksanakan oleh kerajaan supaya diramaikan bilangan dan bersaing di pasaran.  Sehingga sekarang kontraktor Bumiputra yang berdaftar melebihi 14,000 orang/syarikat.

Pada dasarnya Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia (PKMM) ialah sebuah organisasi menyatupadukan kontraktor Melayu yang dijelaskan secara terperinci di dalam Buku Perlembagaan dan Perintah Peraturan yang perlu dihayati oleh setiap lapisan pemimpin dan kepimpinan organisasi.

Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia  (PKMM) mewakili lebih tujuh ribu ahli kontraktor Melayu yang bernaung di bawahnya.  Peranan Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia pada masa sekarang, terutamanya  menjelang alaf baru ini, adalah lebih mencabar  sejajar  dengan arus pertubuhan ekonomi  serta kecanggihan teknologi maklumat yang menjadi elemen kepada  pembangunan sebuah negara industri yang mampan dalam dekad ini.

Dalam menangani kegawatan ekonomi yang melanda dan kesan yang ketara kepada ahli-ahli PKMM,  YBhg Dato’ Presiden telah meletakkan agenda utama pada tahun 2010 melalui visi dan misi PKMM berlandaskan“SURVIVAL KONTRAKTOR MELAYU” .  Menerusi falsafah ini PKMM telah berjaya menongkah arus perjuangannya supaya “survival” dalam ertikata sebenarnya dapat diterjemahkan di peringkat pelaksanaan dan akar umbi.

Powered by WordPress | Designed by: best suv | Thanks to audi suv, infiniti suv and toyota suv